Equestrian Sports Technologies

DUTCH BELOW

Partnership between EquInnoLab. and FreeSense Solutions is a fact!

Eindhoven, 8 December 2017 – During a festive get-together at Van der Valk hotel Eindhoven, the collaboration between EquInnoLab. and FreeSense Solutions has been formalised. Dick Prinse and Alex Serrarens from FreeSense and Jenny Schreven and Alain Broft from EquInnoLab. signed the partnership agreement at the base of this unique combination within the equestrian sport.

FreeSense Solutions is a well-known player within the technological world. They have developed numerous successful products in other branches of sport. Together with the equestrian knowledge of EquInnoLab. the partners now also want to conquer the horse world.

The first product will be launched in the first half of 2018. This is the Equine ReinCoach. An excellent smart and easy-to-use rein pressure sensor that is suitable for professionals and recreational riders to be able to measure the rein pressure, to train in a more conscious and optimal manner. The corresponding app has been developed to support trainers and riders and provides clear insight into progress and training.

The development of the next product is already underway. Stay informed of all developments via the website!

 

 

 

 

Partnership tussen EquInnoLab. en FreeSense Solutions is een feit!

Eindhoven, 8 december 2017 – Tijdens een feestelijke borrel bij Van der Valk hotel Eindhoven werd de samenwerking tussen EquInnoLab. en FreeSense Solutions bekrachtigd. Dick Prinse en Alex Serrarens van FreeSense en Jenny Schreven en Alain Broft van EquInnoLab. ondertekende gezamenlijk de overeenkomst die aan de basis staat van deze unieke partnership binnen de hippische sport.

FreeSense Solutions is een bekende speler binnen de technologische wereld en heeft al enkele bekende en succesvolle producten ontwikkeld binnen andere takken van sport. Samen met de hippische kennis van EquInnoLab. willen de partners nu ook de paardenwereld gaan veroveren.

De lancering van het eerste product zal plaatsvinden in de eerste helft van 2018. Dit is de Equine ReinCoach. Een uiterst slimme en makkelijk te gebruiken teugeldruksensor die geschikt is voor professionals en hobbymatige ruiters om de teugeldruk te kunnen meten, waardoor bewuster en optimaler getraind kan worden. De bijbehorende app is ontwikkeld om trainers en ruiters te ondersteunen en geeft duidelijk inzicht in de voortgang en het trainingsproces.

De ontwikkeling van het daaropvolgende product is al volop bezig. Blijf van alle ontwikkelingen op de hoogte via de website!

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.