Subsidie toegekend voor haalbaarheidsonderzoek

EquInnoLab streeft dagelijks naar het beter gaan begrijpen van de paardensport. Hoofddoel hiertoe is het kunnen analyseren van ruiter en paard in actie, zodat evidence-based data gebruikt kan gaan worden om de prestaties van combinaties te verbeteren. Bovendien willen we deze verbetering ook vooral zichtbaar maken, middels tastbare indicatoren. Essentieel hiertoe is dat we ruiter en paard ook echt in beeld kunnen krijgen, en wel met digitale ogen: Een high speed camerasysteem.

Om ons te helpen de benodigde techniek te ontwikkelen, en de mogelijkheden te ontdekken om een dergelijk systeem te produceren, was subsidie nodig. Die kwam er, en wel in de vorm van LIOF LBDF. LIOF begreep onze plannen, en zag heil in de visie van EquInnoLab. Derhalve hebben zij ons de kans gegeven om een geweldige eerste stap te zetten;  Dankzij LIOF LBDF, kan EquInnolab. Proof of Principle gaan creëren.

Via dit Proof of Principle, doelt EquInnoLab erop een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de ontwikkeling van een innovatief video-analysesysteem voor paard-ruitercombinaties. Er zal onderzoek worden gedaan naar de technische haalbaarheid van onze plannen, de eisen van een passend ontwerp en de kosten die daarbij komen kijken. De verzamelde kennis hieruit voortkomend zal worden gebruikt om daadwerkelijk een systeem te ontwikkelen dat de hele rijbaan kan overzien. Dit systeem wordt modulair, dat zowel statisch als dynamisch zal kunnen worden gebruikt. Het systeem moet in staat zijn om de rijkunst van de ruiter en de houding van ruiter en paard te analyseren, evenals feedback te kunnen produceren naar de ruiter en instructeur.

Met het ultieme doel voor ogen zal EquInnoLab verschillende stappen ondernemen binnen dit proces. Allereerst zal een literatuurstudie worden ondernomen om meer  adequate kennis te verzamelen rondom video-analyse technieken. Daarna zal een test set-up worden gemaakt, om de haalbaarheid te waarborgen. Vervolgens zal een marktonderzoek worden uitgevoerd, waarbij ook een business-case zal worden gecreëerd. De stap hierna is het ontwikkelen van een prototype, met ingebruikname van dynamische camera’s die automatisch de bewegingen van ruiter en paard kunnen registeren en hierover waardevolle feedback kunnen geven. Als laatst wordt patent analyse uitgevoerd. Deze vijf stappen worden onderverdeeld in drie verschillende topics, wetende een statische systeem, een dynamisch systeem en een marktonderzoek met business case.

Dit haalbaarheidsonderzoek is een onmisbare eerste stap richting de horizon. Echter geloven wij dat de wereld rond is, en dat de horizon daarom altijd verder weg zal zijn dan het punt waar wij nu staan. Voor EquInnoLab bestaat er niet zoiets als een einddoel, alleen nieuwe straatstenen voor de nog onbekende weg. Dankzij de geweldige bijdrage van LIOF LBDF kunnen wij beginnen met de aanleg van die weg, en is onze reis begonnen.

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.